شیراز شهر  راز

درباره ما

IN THE NAME OF GOD


مشخصات مدیر:
نام و نام خانوادگی:عرفان میرزایی
متولد: شیراز
سن:17
رشته:کامپیوتر
وبلاگ:WWW.SHZBOY.BLOGFA.COM

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مشخصات مدیر:
نام ونام خانوتدگی:احسان میرزایی
متولد: شیراز
سن:17
رشته:کامپیوتر
وبلاگ:WWW.SAHEBDELAN1371.BLOGFA.COM

سلام به همه مردم ایران زمین

ما با ساخت این وب سایت قصد داریم که شمارار بیشتر یا شیراز مکان های دیدنی جاهای تفریحی شیراز ومکان های تجاری تفریحی شیراز آشنا کنیم.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b1/Shiraz_View.jpg/800px-Shiraz_View.jpg
http://www.ffs.ir/Images/dayHafez86-1.jpg
گزارش تخلف
بعدی